Kongreye Davet

Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Nöroşirürji Asistanları, Nöroşirürji Hemşireleri,
Tıbbi Firma Çalışanları ve Değerli Misafirlerimiz,

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi 29 Mart - 02 Nisan 2017  tarihleri arasında Kaya Palazzo Kongre Merkezi Belek, Antalya’da her yıl olduğu gibi Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi ile birlikte düzenlenecektir. Bu yıl ki  kongre sloganımız Bilim, Deneyim,  Paylaşım olacak. Bilim mesleğimizin temel unsuru, deneyim de yıllar içinde kazandığımız yetkinleşme. Ancak bilim ve deneyim paylaşıldığı oranda ileri gitmemiz, hastalarımıza daha yararlı olmamız mümkün olacaktır. Paylaşım mesleki dayanışmamızı da güçlendirecektir.

31. Kongremizin çok katılımlı, bilimsel yönü güçlü ve renkli bir kongre olmasını umuyorum. Bu kongrede ülkemizin ve dünyanın önde gelen nöroşirürjiyenleri bilgi ve tecrübelerini paylaşacaklar, kongre içeriği sizlerin katkılarıyla zenginleşecek ve genç meslektaşlarımıza bilimsel çalışmalarını sunmak için olanak yaratacaktır. Bilimsel program, kongre öncesi kurslar, sabah seminerleri, isimlendirilmiş konferanslar, paneller, olgu tartışmaları ve video sunumlarının yanı sıra birçok yeniliği de içerecektir. Örneğin bu yıl fotoğrafçılık hobilerini profesyonel düzeye taşımış üyelerimiz tarafından kongre sırasında bir fotoğrafçılık kursu düzenlenecektir. Bu tarz başka paramedikal etkinliklerin de planlamasını yapmaktayız.

Bu yıl kongremiz  geçtiğimiz yıllarda üyelerimizden gelen isteklere göre düzenlenmiştir. Sizlerden gelen geri bildirimler doğrultusunda  kayıt ücretleri Türk Lirasına sabitlenmiş ve makul sınırlarda tutulmuştur. Asistan ve hemşire katılım ücretlerinde indirime gidilmiştir. Bu yıl konaklama ücretleri katılımcıların kaldığı otellere göre değişiklik gösterecektir. Yine endüstriden gelen istekler ve yapılan toplantılar neticesinde stand fiyatları Türk Lirasına sabitlenmiştir.

Tüm meslektaşlarımızın klinik ve deneysel çalışmalarını, olgu sunularını, sözlü veya poster formatında göndererek katkıda bulunmalarını rica ediyorum. Türk Nöroşirurji Derneği 31. Bilimsel Kongresi çalışmaları “UEMS - Avrupa Tıp Uzmanları Birliği” tarafından “EACCME - Avrupa Sürekli Tıp Eğitimi Akreditasyon Konseyi” kapsamında, tüm Avrupa ülkelerinde geçerli olacak, CME kredilendirmesine dahil olacaktır.

Nöroşirürji ailesinin bir arada bulunacağı kongremizin, bilimsel içeriğin yanısıra birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğine de  inanıyorum.

Kongremizde  Antalya’da buluşmak dileğiyle…

Sevgi ve Saygılarımla,

Prof. Dr. Talat KIRIŞ
Türk Nöroşirürji Derneği Başkanı